انکوباتور ساده

در این انکوباتور برای رشد و تکثیر سلول و ویروس ، ….  فقط دمای داخل محفظه کنترل میشود که از پرکاربردترین و ارزان ترین انواع انکوباتور محسوب میشود .

 انکوباتور یخچال دار ( 40 – 4 )

این انکوباتور نیز همه ی ویژگی های یک انکوباتور ساده را دارد واینکه مجهز به سیستم خنک کننده دمای محیط داخل انکوباتور میباشد ، یعنی در بعضی موارد خاص محیط کشت نیاز دارد که دمای آن خنک تر از دمای محیط بیرون انکوباتور باشد .

انکوباتور co2 دار

در این انکوباتور علاوه بر کنترل دما پارامتر co2  نیز کنترل میشود که این ویژگی مختص محیط های کشتی است که در آن ها سلول یا ویروس برای رشد و تکثیر نیاز به کنترل co2  محیط کشت دارد .

انکوباتور رولر باتل دار

این انکوباتور کاملاً سفارشی بوده و علاوه بر تمام ویژگی های یک انکوباتور یک دستگاه رولر باتل نیز درون انکوباتور قرار میگیرد که ظرفیت و تعداد باتل های این دستگاه نیز قابل تغییر بوده و محل مناسبی برای محیط های کشتی است که درون آن محیط ها ی کشت سلول یا ویروس از نوع چسبنده بوده و نیاز به این دارد که با هر بار چرخش باتل ،  سلول چسبیده به دیواره ی باتل از محیط کشت تغدیه کند .

انکوباتور شیکر دار

این انکوباتور نیز شامل همه ی ویژگی های یک انکوباتور میتواند باشد علاوه بر اینکه یک دستگاه شیکر نیز داخل آن قرار دارد که مختص به محیط های کشتی است که باید دائماً سلول یا ویروس درون محیط کشت قرار داشته باشند که این دستگاه با تکان دادن ظرف حاوی محیط کشت این امکان را ایجاد خواهد کرد .

انکوباتور کنترل کننده نور ( ژرمیناتور )

در این انکوباتور نیز همه ی ویژگی های یک انکوباتور میتواند وجود داشته باشد و اینکه در بعضی موارد آزمایشگاهی که خصوصاً در مورد آزمایشگاه های کشاورزی باید نور محفظه ی محل رشد و تکثیر که محیط  کشت خاکی وجود دارد باید کنترل شود از این انکوباتور استفاده میشود .