انکوباتور شرکت فن آوران تاو سلامت محور

انکوباتور شرکت فن آوران ، انکوباتوری است که کاملاً سفارشی بوده و بنا به درخواست مشتری ، ابعاد ، نوع انکوباتور شامل ( انکوباتور خنک ، انکوباتور BOD ، انکوباتور رطوبت ، انکوباتور تکان دهنده ، انکوباتور co2 ،انکوباتور رومیزی ) و سایر ویژگی های انکوباتور های آزمایشگاهی قابل تغییر بوده و میتوان گفت که شرکت فن آوران تاو سلامت محور کاملترین شرکت در خصوص تولید انکوباتور میباشد .