انکوباتور به زبان ساده ، محلی است برای رشد و نگهداری موجودات زنده ( سلول و ویروس و باکتری و میکروب و …….)  که بنا به درخواست مشتری این انکوباتور میتواند فقط کنترل کننده ی دما باشد ، یعنی ساده ترین نوع انکوباتور و یا دارای ویژگی های خاص باشد که در نتیجه انکوباتور به غیر از کنترل دما موارد دیگری اعم از دی اکسید کربن ، رطوبت ، اکسیژن  ، رولر باتل ، رولر درام ، شیکر را نیز در بر خواهد گرفت .