incubator co2 ) ؛

 

 ابزاری آزمایشگاهی است که در آزمایشگاه های زیستی برای کشت و رشد دادن نمونه های زنده مانند سلول ها یا میکروب ها به کار می رود این وسیله با کنترل رطوبت ، دما ، میزان اکسیژن و دی اکسید کربن شرایطی مناسب برای رشد ارگانیسم های زنده فراهم می کند انکوباتور یکی از ابزارهای مهم در آزمایش های میکروبیولوژی ، زیست شناسی سلولی و …. به حساب می آید این وسیله را پزشک کودکان فیلیپینی ، Fe del Mundo  اختراع کرده است 

 

یکی از ویژگی های مهمی که در انکوباتور ( کشت سلول ) باید به آن دقت کرد همدمایی و یکنواختی محفظه داخلی می باشد  زیرا عدم یکنواختی دما در این تجهیزات حساس آزمایشگاهی موجب خرابی نمونه ها و ضرر های هنگفت می شود از این سیستم در تجهیزات آزمایشگاهی با نام تکنولوژی HCT یاد می شود

 
 
 
 

 

 ( incubator co2 ) ؛

 

ابزاری آزمایشگاهی است که در آزمایشگاه های زیستی برای کشت و رشد دادن نمونه های زنده مانند سلول ها یا میکروب ها به کار می رود این وسیله با کنترل رطوبت ، دما ، میزان اکسیژن و دی اکسید کربن شرایطی مناسب برای رشد ارگانیسم های زنده فراهم می کند انکوباتور یکی از ابزارهای مهم در آزمایش های میکروبیولوژی ، زیست شناسی سلولی و …. به حساب می آید این وسیله را پزشک کودکان فیلیپینی ، Fe del Mundo  اختراع کرده است 

 

یکی از ویژگی های مهمی که در انکوباتور ( کشت سلول ) باید به آن دقت کرد همدمایی و یکنواختی محفظه داخلی می باشد  زیرا عدم یکنواختی دما در این تجهیزات حساس آزمایشگاهی موجب خرابی نمونه ها و ضرر های هنگفت می شود از این سیستم در تجهیزات آزمایشگاهی با نام تکنولوژی HCT یاد می شود

 
 
 
 

راه های ارتباطی :

026-44354047

026-44354037

0912-4655922

 info@ftsm.ir