(Roller Bottle ) ؛

 

دستگاه رولر باتل (کشت سلول ) دارای بطری های غلتکی میباشد که یک روش ثابت و یک روش نسبتاً ارزان برای راه اندازی یک عملیات بیودارویی انعطاف پذیر به حساب می آید. این سیستم از بطری های یکبار مصرف و استوانه ای با درپوش پیچی تشکیل شده است که روی یک قفسه در یک انکوباتور (کشت سلول ) گرم شده قرار می گیرند و به طور معمول بین 5 تا 240 دور در ساعت می چرخند. بطری ها دارای سطحی بین 500 تا 1700 سانتی متر مربع در هر بطری، حجم کل از 1 تا 1.5 لیتر هستند و برای حجم های کشت 0.1 تا 0.3 L مناسب هستند. سلول های چسبنده ، به سطح بطری و از طریق حرکت چرخشی متصل می شوند. سلول ها به طور متناوب در محیط کشت حمام می شوند و در معرض گازهای موجود در فضای سر بطری قرار می گیرند. هیچ شیبی ایجاد نمی شود زیرا بطری ها در حال چرخش ثابت هستند. بطری‌های غلتکی برای کشت‌های چسبنده مناسب‌تر هستند، اما برای کشت‌های سوسپانسیون نیز، عمدتاً در مقیاس آزمایشگاهی، استفاده می‌شوند.


رولر باتل     

(کشت سلول )              

 (Roller Bottle ) ؛

 

دستگاه رولر باتل (کشت سلول ) دارای بطری های غلتکی میباشد که یک روش ثابت و یک روش نسبتاً ارزان برای راه اندازی یک عملیات بیودارویی انعطاف پذیر به حساب می آید. این سیستم از بطری های یکبار مصرف و استوانه ای با درپوش پیچی تشکیل شده است که روی یک قفسه در یک انکوباتور (کشت سلول ) گرم شده قرار می گیرند و به طور معمول بین 5 تا 240 دور در ساعت می چرخند. بطری ها دارای سطحی بین 500 تا 1700 سانتی متر مربع در هر بطری، حجم کل از 1 تا 1.5 لیتر هستند و برای حجم های کشت 0.1 تا 0.3 L مناسب هستند. سلول های چسبنده ، به سطح بطری و از طریق حرکت چرخشی متصل می شوند. سلول ها به طور متناوب در محیط کشت حمام می شوند و در معرض گازهای موجود در فضای سر بطری قرار می گیرند. هیچ شیبی ایجاد نمی شود زیرا بطری ها در حال چرخش ثابت هستند. بطری‌های غلتکی برای کشت‌های چسبنده مناسب‌تر هستند، اما برای کشت‌های سوسپانسیون نیز، عمدتاً در مقیاس آزمایشگاهی، استفاده می‌شوند.

محصولات ؛

راه های ارتباطی :

026-44354047

026-44354037

0912-4655922

 info@ftsm.ir